رفتی نموندی

  از وقتی رفت و مرا تنها گذاشت                              برايه مشت کوبيدن چيزی ندارم جز ديوار                                                            برايه آتش زدن چيزی ندارم ... ادامه مطلب
/ 85 نظر / 15 بازدید
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
9 پست